Stichting tot behoud en exploitatie van culturele erfgoederen Sterksel.
De stichting heeft ten doel de verwerving, instandhouding en exploitatie van cultureel erfgoed in Sterksel, een en ander in de meest brede zin des woords.


Werkgroep Historie Sterksel is onderdeel van Stichting Cultureel Erfgoed Sterksel.

 De werkgroep Historie Sterksel legt zich toe op het digitaliseren van de unieke geschiedenis van Sterksel en deze voor iedereen toegankelijk te maken.  

Heeft u foto’s, brieven, verhalen, aktes, nota’s of andere informatie over Sterksel, laat het dan weten aan de werkgroep via mail : historiesterksel@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden. 

Everdine te Dorsthorst 
Leny van Lierop 
Gerard Noordman 
Gerry van de Wildenberg

Meer informatie:

Trudy van Gurp
Korte Vlaamseweg 3, 6029PS Sterksel
tel; 040 - 2260781

Lees meer over het smalspoormonument>>>

Het Smalspoormonument is op 20 mei 2006 geopend door burgemeester P. Verhoeven van Heeze-Leende. Dit is het kortste spoorwegtraject dat mogelijk ooit werd aangelegd. Het is vijftien meter lang en is gelegen aan de Kloosterlaan te Sterksel. Het vormt samen met een informatiebord een landmerk met een verwijzing naar de smalspoorbaan die in het begin van de vorige eeuw door N.V. ‘de Heerlijkheid Sterksel” werd aangelegd. Het initiatief werd genomen door de Stichting tot behoud en exploitatie van het erfgoed in Sterksel. Deze stichting wil de herinnering aan de smalspoorbaan hiermee levend houden.

De N.V. “De Heerlijkheid Sterksel” werd opgericht op 27 juli 1915 door een aantal industriëlen met het doel van Sterksel een tuinstad te maken. Voor het nodige transport werd er een smalspoorbaan met een spoorbreedte van 70 cm aangelegd. Deze spoorbaan liep aanvankelijk vanaf de losweg van het stationnetje van Sterksel via de Kloosterlaan en Albertlaan naar het Peelven. Later zijn nog vertakkingen gerealiseerd ter hoogte van Providentia via de ten Brakeweg naar de Vlaamseweg en via het (paters) bos aan de huidige Heezerweg en de dorpskom naar de kunstmestopslag van de maatschappij aan de Averbodeweg (voormalige boerderij van Kursten). Het smalspoortraject heeft dienst gedaan bij de bouw van Huize Providentia en voor het vervoer van steenkolen die daar voor de verwarming nodig waren. In de dertiger jaren raakte de baan in onbruik en werd ontmanteld. Voorheen was de enige herinnering aan de spoorbaan de afrastering van het terrein Providentia. De staanders hiervan zijn gemaakt van de rails van de voormalige smalspoorbaan. Met dit landmerk aan de Kloosterlaan is er een tweede herinnering, nu als officieel monument.

Het smalspoormonument is gelegen tussen twee rijen bomen van het soort Amerikaanse Eik (Quercus rubra). De levensverwachting van deze monumentale eikenbomen is helaas nog beperkt. Vooruitlopend op het mogelijk volledige verval van de bomen zijn er een 12 stuks jonge bomen aangeplant, van het soort wintereiken (Quercus petrea). Deze jonge bomen zijn als gedenkboom geplant door belanghebbenden. Hiermee wordt het “laan effect” in stand gehouden.