Het "Zorgnetwerk Sterksel" heeft tot doel, waar nodig een brug te slaan tussen de zorgvragen van de inwoners van Sterksel en professionele hulpverleners zoals de wijkverpleegkundige vanuit Zuidzorg en Buurtzorg. Het zorgt er samen met de professionele zorgverleners voor dat de zorg in Sterksel voldoende ingevuld en geborgd blijft.

Het Zorgnetwerk Sterksel bestaat uit 4 vrijwilligers uit Sterksel die werkzaam zijn in de zorg en/of maatschappelijke dienstverlening. Bij hen kunt u terecht voor vragen over zorg en verdere ondersteuning.

Het zorgnetwerk Sterksel zorgt er samen met de professionele zorgverleners voor dat de zorg op Sterksel voldoende ingevuld en geborgd blijft. Met de wijkverpleegkundige heeft het zorgnetwerk Sterksel momenteel maandelijks contact.

Het netwerk bestaat uit :

Dorie Joosten Beukenlaan 24 040-2261531
Marion van Ool Kanhoeve 2  040-2263390
Oda Verstappen Albertlaan 8 040-2261014
Simone Kuilder Albertlaan 19 06-83524257