Gerard Noordman, voorzitter
Carel van der Zanden, secretaris

Martijn Huijts
Paul Klinkhamer
Jogchum Koerts
Wim van de Voort