Januari 2018Tot omstreeks 1850 bestond Sterksel nog geheel uit woeste gronden met bossen, struiken en heide met daarin een aantal vennen en een kronkelige rivier die tevens gold als zuidelijke grens van het landgoed Sterksel.

Het middelpunt van het dorpje Sterksel was destijds gelegen aan weerszijde van de huidige Averbodeweg. Daar stonden slechts vijf boerderijen, waarvan een in het gebied de Braak.

Lees over hoe het water al eeuwen over Sterkselsche akkers vloeide >>