Augustus 2018

Uit de failliete boedel van N.V. De Heerlijkheid Sterksel kocht Joseph Elias
in de jaren 20 van de vorige eeuw bijna driehonderd hectare onontgonnen grond: natuurgebied de Lange Bleek.

Dit gebied grenst aan Somerenseweg, Vlaamseweg, Ten Brakeweg en Peelven en er ligt ook een ven, het Bultven; op Sterksel bekend als het Eliasven.

Lees meer over het landgoed en de bewoners >>