Augustus 2021Piet is onlangs overleden; hij was de oudste nog op Sterksel geboren inwoner. Hij was een markant figuur met een goed geheugen als het over het verleden ging.

De familie Hikspoors is in 1903 op Sterksel gekomen vanuit Liessel, ze
hebben nog even in het leegstaande oude herenhuis van Pompen gewoond
totdat zij een boerderij aan het station konden betrekken. Tijdens Maatschappij
De Heerlijkheid Sterksel zijn ze met boeren gestopt en is Frenske, de vader van
Piet, een café en winkel begonnen.

In 2015 heb ik met Piet over zijn verleden een vraaggesprek gehad, dat gesprek
is in lang de kast blijven liggen.

En kun je nu hier lezen >>