Dorpshuis

Het overleg tussen dorpsraad, gemeente en dorpshuis over de toekomst van het dorpshuis gaat onverminderd door. Er moet intensief worden gezocht naar een nieuw bestuur voor het dorpshuis.

Wonen, welzijn en zorg

Het gaat goed met ‘BiebValentijn’. Het bibliotheekpunt is een belangrijke voorziening voor Sterksel, al was het alleen al vanwege de voorleesochtenden elke eerste maandag van de maand. Die ochtenden worden enthousiast bezocht. De openingstijden van de bibliotheek worden binnenkort uitgebreid met de dinsdagavond, van 18.30 – 20.00 uur.

Er moet rekening mee gehouden worden dat in de toekomst zorg voor ouderen niet altijd vanzelfsprekend beschikbaar is. Ouderen zullen deze zorg, met hun omgeving, deels zelf ter hand moeten gaan nemen. De gemeente heeft ons, samen met andere betrokken organisaties, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 30 januari a.s. onder het thema “Maak Rimpels”. Dit programma gaat over positieve gezondheid en zelf-/ samenredzaamheid. Het wil mensen en lokale organisaties, in hun eigen buurt, wijk of dorp verbinden. De bedoeling is om op een prettige betekenisvolle manier (vitaal en in contact met anderen), zoveel mogelijk dingen blijven doen waar je blij van wordt en prettig oud(er) te kunnen worden. De werkgroep sluit bij deze bijeenkomst aan en maakt dan meteen van de gelegenheid gebruik om te brainstormen over welke rol het toekomstige dorpshuis hierin zou kunnen spelen. Want de werkgroep blijft ook betrokken bij het dorpshuis Valentijn 2.0.

Infrastructuur

Werkzaamheden Sterksel
Aan de Sterkselseweg (vanaf het voetbalveld), de Heezerweg en de Pastoor Thijssenlaan is aannemersbedrijf Hurkmans, in opdracht van Brabant water, gestart met het vervangen van de bestaande waterleiding. Het waterleidingnet in Sterksel is grotendeels in de jaren 1940 aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Door deze vernieuwing kunnen de inwoners ook in de toekomst altijd rekenen op vers kraanwater. De werkzaamheden gaan in totaal 11 weken duren. Aannemer Hurkmans zorgt ervoor dat de inwoners zo min mogelijk merken van de werkzaamheden.

SamenMeeNaarDeA2
We moeten wachten op de uitslag van de beroepsprocedure op het bestemmingsplan van SamenMeeNaarDeA2. Dit kan nog lang duren. De aanbestedingsprocedure voor het maken van het detailontwerp loopt. Op basis van het detailontwerp wordt straks het bestek gemaakt. Daarmee kunnen de kosten van de aanleg in kaart worden gebracht.

Omgeving, Energie en Milieu

Energie.
Het college heeft nog geen visie met betrekking tot de grootschalige energieopwekking in onze gemeente. Zij wacht op besluitvorming hierover door de gemeenteraad.

Milieu.
Vanaf 1 november zijn er 29 meldingen van overlast gedaan, waarvan 14 op 24 dec. (brand op het terrein). In totaal waren er 253 meldingen over heel 2022. Het gaat dus iets beter ten opzichte van 2021, maar er is nog steeds veel overlast.