Agenda

1. Welkom.
2. Mededelingen en vaststellen agenda.
3. Gasten kunnen gebruik maken van spreektijd, 10 minuten.
    - Toestand bermen in de omgeving van Sterksel, m.n. Chijnsgoed
4. Voortgang werkgroepen:
4.0. dorpshuis
4.1. Wonen, Welzijn en Zorg.
4.2. Infra; aanvullende maatregelen Sterksel, kleine ergernissen.
4.3. Burgerinitiatieven.
4.4. Omgeving, Energie en Milieu,
4.5. Communicatie, vernieuwing dorpswebsite..
5. Overleg wethouder/college.
6. Ingekomen en verzonden post.
7. Notulen vorige vergadering.
8. Rondvraag.
9. Sluiting

Wilt u vooraf de agenda en de bijbehorende stukken ontvangen stuur dan een mail naar: dorpsraad@sterksel.nu