Update 2018 Visie op Sterksel 2030

Namens de Dorpsraad en het dorp Sterksel is de Structuurvisie "Naar een leefbare Heerlijkheid 2030" en de "Infrastructurele Structuurvisie" van de clusterwerkgroep Infrastructuur naar de Gemeente Heeze-Leende verstuurd.

Voor de totstandkoming hiervan zijn alle inwoners van Sterksel uitgenodigd om met ideeën te komen.


Bijgaand treft u de genoemde documenten aan:
- Naar een leefbare Heerlijkheid 2030
- Infrastructurele Structuurvisie van de clusterwerkgroep Infrastructuur

Lees ook:

- Structuurschets (bureau Welmers 2003)
Dit is maar een gedeelte van het rapport (ingescand), het volledige rapport is bij een van de dorpsraadleden in te zien.
Het rapport heeft geen formele status, is als richtinggevend aangenomen door de gemeenteraad.(red.)

- Zienswijze van de dorpsraad op het plan Providentia, 13 februari 2011

- Startnotitie/plan van aanpak in het Ronde Tafel Gesprek bij de gemeente 22 maart 2011