Wat was dat ook alweer het Nieuw Talenten Orkest?
Voeg hiervoor de volgende ingrediënten samen:
- Ontembaar enthousiasme
- Grote toewijding
- Gezond fanatisme
- Latent talent
- Muzikale collegialiteit
- Onderling plezier
Dit alles geserveerd door een groep muzikanten die voor het overgrote deel tot voor een aantal weken geleden muzikaal nog een onbeschreven blad waren.

Zonder precies te weten waar ze aan begonnen kozen ze allemaal een instrument welke beschikbaar werden gesteld door de Muziekvereniging de Heerlijkheid Sterksel en fanfare St Nicasius Heeze. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van gedegen studiemateriaal dat zich inmiddels in heel Nederland al bewezen heeft bij diverse Nieuw Talenten Orkesten.

Onder leiding van een vakkundige dirigent werd er vervolgens wekenlang iedere woensdagavond fanatiek gerepeteerd door de muzikanten die voornamelijk uit Heeze, Leende en Sterksel afkomstig zijn. Fanatiek maar vooral ook met heel veel plezier!

Tijdens de repetities werden de muzikanten bijgestaan door buddy’s. Ervaren muzikanten van de fanfare en muziekvereniging uit Heeze en Sterksel. Onder de buddy’s was de meest gehoorde opmerking dat het hard ging. Dat gold voor het volume in de eerste repetities maar vooral voor de voortgang die er geboekt werd, Was het vroeger zo dat je soms wel een jaar les kreeg voordat er serieus samen gespeeld kon worden, nu was dat al vanaf week 1 het geval. En dat werkt !

Met als resultaat dat het Nieuw Talenten Orkest staat te popelen om aan u te laten horen waartoe ze nu al in staat zijn.

Tijdens dit concert zullen ook nog optredens verzorgd worden door een combinatieorkest van de fanfare uit Heeze en de muziekvereniging uit Sterksel, de slagwerkgroep van Sterksel en een slagwerkensemble van Heeze.

Kortom redenen te over om op 11 juni naar Dorpshuis Valentijn in Sterksel te komen.
Aanvang 11.00. Uiteraard is de toegang gratis
Zij hopen u graag te zien!