Literatuur

Uit Wiki
(Verschil tussen bewerkingen)
Ga naar: navigatie, zoeken
k
Regel 1: Regel 1:
 
{{Historie}}
 
{{Historie}}
  
*Rijksarchief den Bosch dagboek commissaris der koningin<br>Peter Dekkers Onuitgegeven doctoraalscriptie: (1993) pags 188  Sterksel  1197 - 1653                                                                   
+
'''Sterksel  literatuur'''<br>
*Analecta Praemonstratensia 71 (1995) pag 312-339 Bezitsverwerving door  Averbode               
+
    Rijksarchief den Bosch                                                                                                                        
*Analecta Praemonstratensia 72 (1996) pag 80-108 Hoe de abdij Sterksel verwierf                                                                                    *Naamkunde 27 (1995) pag 189-233 Toponimische kanttekeningen                                               
+
* Dagboek commissaris der koningin
*Noordbrabants historisch jaarboek  9 (1993) pag 44-77 Opkomst en ondergang Hanse bank     
+
    '''Peter  
*Noordbrabants historisch jaarboek 12 (1995) pag 9-40 Brandend zand                                                                                                                            
+
Dekkers'''                                                                                                                                                    * Onuitgegeven doctoraalscriptie: (1993) 188 pagina's Sterksel  1197 - 1653                                                                   
*Noordbrabants historisch jaarboek 15  (1998) pag 06-80  De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de abdij van Averbode van de veertiende tot de zeventiende eeuw         
+
* Analecta Praemonstratensia 71 (1995) pag 312-339 Bezitsverwerving door  Averbode               
*Nederlands archievenblad 98 (1994) pag 143-157 Het archief van de abdij van Averbode           
+
* Analecta Praemonstratensia 72 (1996) pag 80-108 Hoe de abdij Sterksel verwierf                                                                                    *Naamkunde 27 (1995) pag 189-233 Toponimische kanttekeningen                                               
*Brabants Heem 44 (1992( pag 41-48 Secularisatie van kloosterbezit  in de achttiende eeuw                                                                          * * *Heemkroniek 29  (1990) pag 59-66 Moord en doodslag in Sterksel                                                       
+
*Noordbrabants historisch jaarboek  9 (1993) pag 44-77 Opkomst en ondergang Hanse bank    *Noordbrabants historisch jaarboek 12 (1995) pag 9-40 Brandend zand                                                                                                                               Noordbrabants historisch jaarboek 15  (1998) pag 06-80  De uitbating van de kloosterhof Sterksel       .                            door de abdij van Averbode van de veertiende tot de zeventiende eeuw        Nederlands archievenblad 98 (1994) pag 143-157 Het archief van de abdij van Averbode          Brabants Heem 44 (1992( pag 41-48 Secularisatie van kloosterbezit  in de achttiende eeuw                                                                          Heemkroniek 29  (1990) pag 59-66 Moord en doodslag in Sterksel                                                      Heemkroniek 29  (1990) pag 125-132 Een Gelders vrijgeleide voor Sterksel uit 1505                  Heemkroniek  31  (1992) pag 103-106 Euvele daad op Euvelwegen: een ruzie met dodelijke afloop uit           .                            1610                                                                                                                         Heemkroniek 31 (1992) pag 159-169 32 (1993) pag 5-17 Herderlijke twist in Sterksel  Arcadië , een           .                            grenskwestie tussen Heeze en Sterksel                                                                      Heemkroniek 32 (1993) pag 164-180 Een wandeling door Sterksel , anno 1611                        Heemkroniek 33 (1994) pag 71-79  Een onbekende beschrijving van Sterksel uit 1832          Heemkroniek 33 (1994) pag 109-128 Een kerkelijk register  uit de late middeleeuwen              Heemkroniek 34 (1995) pag 40-55 De betekenis van onze plaatsnamen                                            Heemkroniek 35 (1966) pag 10-27 De grens tussen Sterksel en Someren betwist                Heemkroniek 35 (1966) pag  72-86 en 111-126  750 jaar geschiedenis parochie Sterksel 1211-1961  Heemkroniek 35 (1966) pag 167-173 Geschiedenis Lagere School st. Aloysius                        Heemkroniek 36 (1997) pag 5-11 De schenking van Hezia door Hodibaldus in 785                                    A-kroniek 15 (1996) pag32-40 en 71-80  De pachthoeven van de Roermondse Munsterabdij op             .                              Hughten                                                                                                                              Bijdragen tot de Geschiedenis 79 (1996) pag 111-141  De werdegang van de heerlijheden Roda en      .                              Heeze                                                                                                                                        De Maasgouw 116 (1997) pag 219-232  De Stichting van Averbode en Keizersbosch  
*Heemkroniek 29  (1990) pag 125-132 Een Gelders vrijgeleide voor Sterksel uit 1505                   
+
    Anton van Oirschot                                                                                                                                           Sterksel een zaligheid apart (1983)  134 pagina’s
*Heemkroniek  31  (1992) pag 103-106 Euvele daad op Euvelwegen: een ruzie met dodelijke afloop uit 1610                                                                                                                                                            
+
    Jean Coenen                                                                                                                                               Heeze 1998 392 pagina's                                                                                                                                                               Leende 1997 360 pagina's                                                                                                                                                        Someren en Lierop 2001  512 pagina's
*Heemkroniek 31 (1992) pag 159-169 32 (1993) pag 5-17 Herderlijke twist in Sterksel  Arcadië , een grenskwestie tussen Heeze en Sterksel                                                                       
+
    Radactie Someren                                                                                                                                   Someren in de tweede wereldoorlog  1984  240 pagina's
*Heemkroniek 32 (1993) pag 164-180 Een wandeling door Sterksel , anno 1611                         
+
    Heemkroniek                                                                                                                Jubeleum uitgave 1981  Willem Derks blz 188-206
*Heemkroniek 33 (1994) pag 71-79  Een onbekende beschrijving van Sterksel uit 1832           
+
    Gemeente Maarheeze                                                                                                                           inventarisatie monumenten 1987  255pagina's Sterksel blz 195-253
*Heemkroniek 33 (1994) pag 109-128 Een kerkelijk register  uit de late middeleeuwen               
+
    Piet Willems en Hans Henkers                                                                                                                        Een dorp met karakter 2010 90 pagina's  
*Heemkroniek 34 (1995) pag 40-55 De betekenis van onze plaatsnamen                                             
+
    J. Frissen                                                                                                                                                     Kroniek Kempenhaeghe Providentia 1983 32 pagina's
*Heemkroniek 35 (1966) pag 10-27 De grens tussen Sterksel en Someren betwist                 
+
    Maatschappij                                                                                                                                     Veilingboek 1925 67 pagina's
*Heemkroniek 35 (1966) pag  72-86 en 111-126  750 jaar geschiedenis parochie Sterksel 1211-1961   
+
    Henk van der Heijden                                                                                                                                   Sterksel omstreeks 1830, persoonlijk en per meter 2010  201 pagina’s
*Heemkroniek 35 (1966) pag 167-173 Geschiedenis Lagere School st. Aloysius                         
+
      Fons Bardoel                                                                                                                                                   Sterksel in dichtvorm
*Heemkroniek 36 (1997) pag 5-11 De schenking van Hezia door Hodibaldus in 785                                     
+
    P.F. van den Heuvel                                                                                                                                         Heeze en zijn Rabobank  1996  155 pagina's  Het kerkdorp Sterksel  blz.  93 - 97
*A-kroniek 15 (1996) pag32-40 en 71-80  De pachthoeven van de Roermondse Munsterabdij op Hugten                                                                                                                                                                     
+
    René Vos                                                                                                                                                       Gebroken Vleugels 2011 258 pagina's  luchtoorlog boven Cranendonck en Hamont-Achel 1940-1945   Sporen uit het verleden 2014 250 pagina's    
*Bijdragen tot de Geschiedenis 79 (1996) pag 111-141  De werdegang van de heerlijheden Roda en      .                              Heeze                                                                                                                                         
+
      RAAP                                                                                                                                                       biografie hoeves Ten Poel en In de Kan 2011  420 pagina's
*De Maasgouw 116 (1997) pag 219-232  De Stichting van Averbode en Keizersbosch  
+
    Sjef Driessens en Gerard Noordman                                                                                                                   50 jaar Stichting Dorpshuis Valentijn  2013  131 pagina's
*Anton van Oirschot - Sterksel een zaligheid apart (1983)  134 pagina’s
+
    Fotografie Miriam Roozen                                                                                                                         Waor ziede ge de nog -  gebroeders van Hienen  1994  84pagina's 
*Jean Coenen Heeze 1998 392 pagina's, Leende en Lierop 2001  512 pagina's
+
    Stichting Cultureel Erfgoed                                                                                                          Henk van Rossum 2016 12 pagina's
*Redactie Someren Someren in de tweede wereldoorlog  1984  240 pagina's
+
*Jubileum heemkronijk  1981 244 pagina's Willem Derks blz 188-206
+
*Gemeente Maarheeze inventarisatie monumenten 1987  255 pagina's Sterksel blz 195-253  
+
*Piet Willems en Hans Henkes -  Een dorp met karakter 2010 90 pagina's  
+
*J. Frissen Kroniek Kempenhaeghe Providentia 1983<br>32<br>pagina's                                                                                                                                                  
+
*Maatschappij veilingboek 1925 67 pagina's (onderdeel map Verhoeven)
+
*M. de Leeuw - Oude luiklok vindt plaatsje in de kerk
+
*Henk van der Heijden Sterksel omstreeks 1830, persoonlijk en per meter(2010  201 pagina’s
+
*Sjef Driessens, Floris van Dijk, Gerrit Noordman. Gerrit Beenders, Hikspoors 
+
*Smalspoor op Sterksel                                                                                                                                 
+
*Detail kaart 1653 
+
*Lezing van Verhoeven                                                                                                                                      *Inventarisatie albums                       
+
*Fons Bardoel - Sterksel in dichtvorm
+
*P.F. van den Heuvel - Heeze en zijn Rabobank  1996  155 pagina's  Het kerkdorp Sterksel  blz.  93 - 97
+
*René Vos - Gebroken Vleugels 2011 258 pagina's  luchtoorlog boven Cranendonck en Hamont-Achel 1940-1945  Vliegtuigcrashes Sterksel zijn opgenomen; crash boerderij Witte Paters over het hoofd gezien.
+
*RAAP - biografie hoeves Ten Poel en In de Kan 2011  420 pagina's
+
*Sjef Driessens en Gerard Noordman - 50 jaar Stichting Dorpshuis Valentijn  2013  131 pagina's
+
*Dia’s Sjef Driessens bijeenkomst Pompen-familie                                                                                                                  *Opgraving Pompen Wim Stolp foto's
+
*Wim Strauven foto's
+
*Fotografie Miriam Roozen - Waor ziede ge de nog -  gebroeders van Hienen  1994  84pagina's
+

Versie van 12 jul 2016 om 15:30


Sterksel  literatuur
Rijksarchief den Bosch * Dagboek commissaris der koningin Peter

Dekkers * Onuitgegeven doctoraalscriptie: (1993) 188 pagina's Sterksel 1197 - 1653

 • Analecta Praemonstratensia 71 (1995) pag 312-339 Bezitsverwerving door Averbode
 • Analecta Praemonstratensia 72 (1996) pag 80-108 Hoe de abdij Sterksel verwierf *Naamkunde 27 (1995) pag 189-233 Toponimische kanttekeningen
 • Noordbrabants historisch jaarboek 9 (1993) pag 44-77 Opkomst en ondergang Hanse bank *Noordbrabants historisch jaarboek 12 (1995) pag 9-40 Brandend zand Noordbrabants historisch jaarboek 15 (1998) pag 06-80 De uitbating van de kloosterhof Sterksel . door de abdij van Averbode van de veertiende tot de zeventiende eeuw Nederlands archievenblad 98 (1994) pag 143-157 Het archief van de abdij van Averbode Brabants Heem 44 (1992( pag 41-48 Secularisatie van kloosterbezit in de achttiende eeuw Heemkroniek 29 (1990) pag 59-66 Moord en doodslag in Sterksel Heemkroniek 29 (1990) pag 125-132 Een Gelders vrijgeleide voor Sterksel uit 1505 Heemkroniek 31 (1992) pag 103-106 Euvele daad op Euvelwegen: een ruzie met dodelijke afloop uit . 1610 Heemkroniek 31 (1992) pag 159-169 32 (1993) pag 5-17 Herderlijke twist in Sterksel Arcadië , een . grenskwestie tussen Heeze en Sterksel Heemkroniek 32 (1993) pag 164-180 Een wandeling door Sterksel , anno 1611 Heemkroniek 33 (1994) pag 71-79 Een onbekende beschrijving van Sterksel uit 1832 Heemkroniek 33 (1994) pag 109-128 Een kerkelijk register uit de late middeleeuwen Heemkroniek 34 (1995) pag 40-55 De betekenis van onze plaatsnamen Heemkroniek 35 (1966) pag 10-27 De grens tussen Sterksel en Someren betwist Heemkroniek 35 (1966) pag 72-86 en 111-126 750 jaar geschiedenis parochie Sterksel 1211-1961 Heemkroniek 35 (1966) pag 167-173 Geschiedenis Lagere School st. Aloysius Heemkroniek 36 (1997) pag 5-11 De schenking van Hezia door Hodibaldus in 785 A-kroniek 15 (1996) pag32-40 en 71-80 De pachthoeven van de Roermondse Munsterabdij op . Hughten Bijdragen tot de Geschiedenis 79 (1996) pag 111-141 De werdegang van de heerlijheden Roda en . Heeze De Maasgouw 116 (1997) pag 219-232 De Stichting van Averbode en Keizersbosch
  Anton van Oirschot                                                                      Sterksel een zaligheid apart (1983) 134 pagina’s
  Jean Coenen                                                                        Heeze 1998 392 pagina's                                                                                Leende 1997 360 pagina's                                                                             Someren en Lierop 2001 512 pagina's
  Radactie Someren                                                                  Someren in de tweede wereldoorlog 1984 240 pagina's
  Heemkroniek                                                        Jubeleum uitgave 1981 Willem Derks blz 188-206
  Gemeente Maarheeze                                                              inventarisatie monumenten 1987 255pagina's Sterksel blz 195-253
  Piet Willems en Hans Henkers                                                            Een dorp met karakter 2010 90 pagina's 
  J. Frissen                                                                           Kroniek Kempenhaeghe Providentia 1983 32 pagina's
  Maatschappij                                                                   Veilingboek 1925 67 pagina's
  Henk van der Heijden                                                                  Sterksel omstreeks 1830, persoonlijk en per meter 2010  201 pagina’s
   Fons Bardoel                                                                          Sterksel in dichtvorm
  P.F. van den Heuvel                                                                     Heeze en zijn Rabobank 1996 155 pagina's Het kerkdorp Sterksel blz. 93 - 97
  René Vos                                                                            Gebroken Vleugels 2011 258 pagina's luchtoorlog boven Cranendonck en Hamont-Achel 1940-1945  Sporen uit het verleden 2014 250 pagina's  
   RAAP                                                                            biografie hoeves Ten Poel en In de Kan 2011 420 pagina's
  Sjef Driessens en Gerard Noordman                                                          50 jaar Stichting Dorpshuis Valentijn 2013  131 pagina's
  Fotografie Miriam Roozen                                                             Waor ziede ge de nog - gebroeders van Hienen  1994 84pagina's  
  Stichting Cultureel Erfgoed                                                      Henk van Rossum 2016 12 pagina's
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Historie van Sterksel
Hulpmiddelen