Literatuurlijst

Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken • Rijksarchief den Bosch dagboek commissaris der koningin
  Peter Dekkers Onuitgegeven doctoraalscriptie: (1993) pags 188 Sterksel 1197 - 1653
 • Analecta Praemonstratensia 71 (1995) pag 312-339 Bezitsverwerving door Averbode
 • Analecta Praemonstratensia 72 (1996) pag 80-108 Hoe de abdij Sterksel verwierf *Naamkunde 27 (1995) pag 189-233 Toponimische kanttekeningen
 • Noordbrabants historisch jaarboek 9 (1993) pag 44-77 Opkomst en ondergang Hanse bank
 • Noordbrabants historisch jaarboek 12 (1995) pag 9-40 Brandend zand
 • Noordbrabants historisch jaarboek 15 (1998) pag 06-80 De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de abdij van Averbode van de veertiende tot de zeventiende eeuw
 • Nederlands archievenblad 98 (1994) pag 143-157 Het archief van de abdij van Averbode
 • Brabants Heem 44 (1992( pag 41-48 Secularisatie van kloosterbezit in de achttiende eeuw * * *Heemkroniek 29 (1990) pag 59-66 Moord en doodslag in Sterksel
 • Heemkroniek 29 (1990) pag 125-132 Een Gelders vrijgeleide voor Sterksel uit 1505
 • Heemkroniek 31 (1992) pag 103-106 Euvele daad op Euvelwegen: een ruzie met dodelijke afloop uit 1610
 • Heemkroniek 31 (1992) pag 159-169 32 (1993) pag 5-17 Herderlijke twist in Sterksel Arcadië , een grenskwestie tussen Heeze en Sterksel
 • Heemkroniek 32 (1993) pag 164-180 Een wandeling door Sterksel , anno 1611
 • Heemkroniek 33 (1994) pag 71-79 Een onbekende beschrijving van Sterksel uit 1832
 • Heemkroniek 33 (1994) pag 109-128 Een kerkelijk register uit de late middeleeuwen
 • Heemkroniek 34 (1995) pag 40-55 De betekenis van onze plaatsnamen
 • Heemkroniek 35 (1966) pag 10-27 De grens tussen Sterksel en Someren betwist
 • Heemkroniek 35 (1966) pag 72-86 en 111-126 750 jaar geschiedenis parochie Sterksel 1211-1961
 • Heemkroniek 35 (1966) pag 167-173 Geschiedenis Lagere School st. Aloysius
 • Heemkroniek 36 (1997) pag 5-11 De schenking van Hezia door Hodibaldus in 785
 • A-kroniek 15 (1996) pag32-40 en 71-80 De pachthoeven van de Roermondse Munsterabdij op Hugten
 • Bijdragen tot de Geschiedenis 79 (1996) pag 111-141 De werdegang van de heerlijheden Roda en . Heeze
 • De Maasgouw 116 (1997) pag 219-232 De Stichting van Averbode en Keizersbosch
 • Anton van Oirschot - Sterksel een zaligheid apart (1983) 134 pagina’s
 • Jean Coenen Heeze 1998 392 pagina's, Leende en Lierop 2001 512 pagina's
 • Redactie Someren - Someren in de tweede wereldoorlog 1984 240 pagina's
 • Jubileum heemkronijk 1981 244 pagina's Willem Derks blz 188-206
 • Gemeente Maarheeze inventarisatie monumenten 1987 255 pagina's Sterksel blz 195-253
 • Piet Willems en Hans Henkes - Een dorp met karakter 2010 90 pagina's
 • J. Frissen Kroniek Kempenhaeghe Providentia 1983
  32
  pagina's
 • Maatschappij veilingboek 1925 67 pagina's (onderdeel map Verhoeven)
 • M. de Leeuw - Oude luiklok vindt plaatsje in de kerk
 • Henk van der Heijden - Sterksel omstreeks 1830, persoonlijk en per meter(2010 201 pagina’s
 • Sjef Driessens, Floris van Dijk, Gerrit Noordman. Gerrit Beenders, Hikspoors
 • Smalspoor op Sterksel
 • Detail kaart 1653
 • Lezing van Verhoeven *Inventarisatie albums
 • Fons Bardoel - Sterksel in dichtvorm
 • P.F. van den Heuvel - Heeze en zijn Rabobank 1996 155 pagina's Het kerkdorp Sterksel blz. 93 - 97
 • René Vos - Gebroken Vleugels 2011 258 pagina's luchtoorlog boven Cranendonck en Hamont-Achel 1940-1945 Vliegtuigcrashes Sterksel zijn opgenomen; crash boerderij Witte Paters over het hoofd gezien.
 • RAAP - biografie hoeves Ten Poel en In de Kan 2011 420 pagina's
 • Sjef Driessens en Gerard Noordman - 50 jaar Stichting Dorpshuis Valentijn 2013 131 pagina's
 • Dia’s Sjef Driessens bijeenkomst Pompen-familie *Opgraving Pompen Wim Stolp foto's
 • Wim Strauven foto's
 • Fotografie Miriam Roozen - Waor ziede ge de nog - gebroeders van Hienen 1994 84pagina's
Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Historie van Sterksel
Hulpmiddelen