Centrale As

Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Probleemstelling

Door de ligging in de ‘oksel’ van A2 en A67 stroomt er veel doorgaand verkeer door Heeze, Leende, Sterksel en Maarheeze. Dat veroorzaakt verkeersonveiligheid en vermindert de leefbaarheid. Druk bezochte locaties als industrieterrein de Poortmannen, Crematorium en Kempenhaeghe/Providentia zijn voor verkeer buiten de gemeente Heeze-Leende alleen te bereiken via de dorpskernen van de gemeente. Daardoor zijn deze locaties slecht bereikbaar. Het bestemmingsverkeer van en naar deze locaties veroorzaakt extra verkeersdruk in de woonkernen van de gemeente.

Geschiedenis

In 2007 onderzoekt Arcadis voor gemeente Heeze-Leende de verkeersproblemen in gemeente Heeze-Leende en geeft een aantal oplossingsscenario’s. Zie (1). De Werkgroep Infrastructuur stelt in 2008 – in het rapport “Werk in Uitvoering, zie (2) – voor een centrale as aan te leggen. Deze centrale as moet - samen met de randweg Heeze - het doorgaande verkeer in de woonkernen Heeze, Leende en Sterksel sterk verminderen en tevens bereikbaarheid van industrie-terrein de Poortmannen, Kempenhaeghe en Crematorium verbeteren. Het voorstel wordt door de gemeente Heeze-Leende omarmd en in het Uitvoeringsprogramma 2012-2030 opgenomen. Tevens wordt er voor de Centrale As een project (onder leiding van gemeente-Heeze) opgestart.
In 2012 is door gemeente Heeze-Leende voorgesteld de Centrale As gefaseerd te implementeren, waarbij in fase1 een verbinding tussen Zevenhuizen en ‘t Heike gerealiseerd zou moeten worden.

Het Centrale As concept

Conceptuele weergave van de Centrale As
De Centrale As moet een verbinding gaan vormen tussen de A2 bij knooppunt Zevenhuizen en de Somerenseweg ten noorden van Heeze. Deze verbinding gaat buiten de dorpskernen van Leende en Heeze om, maar sluit goed aan op industrieterrein 'de Poortmannen', epilepsiecentrum Kempenhaeghe, crematorium Heeze en conferentiehotel Kapellerput. Tevens wordt de Centrale As verbonden met de toekomstige randweg Heeze, waardoor een verbinding tussen Geldrop en Zevenhuizen ontstaat die de kernen van Heeze en Leende ontlast.

Acties van de werkgroep

  • Actief deelgenomen aan gemeentelijke klankbordgroep voor de Centrale As
  • Voorstel ingediend voor aanvulling van fase1 (verbinding naar Poortmannen). Zie (3).
  • Bijgedragen aan gesprekken met RijksWaterstaat (RWS) en ProRail.

Informatie
< terug naar de hoofdpagina Infrastructuur

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen