Home > Nieuws > Samen naar de A2
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Samen naar de A2

 
 
Samen naar de A2
 
Geschreven door Jos Hendriksen   
dinsdag, 02 oktober 2012 21:50

Omdat een adequate ontsluiting van bedrijventerrein 't Chijnsgoed en nabijgelegen Landbouw Ontwikkelgebied ontbreekt, ondervinden de dorpskernen van dorpskernen van Maarheeze en Sterksel overlast van vrachtverkeer. Uiteraard heeft dat negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in beide dorpen. Daarom hebben de dorpsraden van Maarheeze en Sterksel, gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, firma Reiling en van Asten, Koninklijke Heidemaatschappij en provincie Noord-Brabant besloten een gezamenlijk project op te starten dat tot doel heeft een structurele en breed gedragen oplossing te bedenken voor de ontsluiting van deze terreinen. 

In het bijgevoegde persbericht vindt u een korte beschrijving van het project. 

 

Project voor ontsluiting van bedrijventerrein ‘t Chijnsgoed en LOG in Sterksel

Gezamenlijke aanpak van dorpsraden, gemeenten en bedrijven moet zorgen voor oplossing

De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel hebben samen met gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck een project opgestart dat een voorstel moet opleveren voor een structurele en breed gedragen oplossing voor de verkeersproblematiek rond bedrijventerrein ’t Chijnsgoed en het nabijgelegen Landbouw Ontwikkelgebied Chijnsgoed. Dat voorstel zal worden aangeboden aan de gemeenteraden van Heeze-Leende en Cranendonck.  

Aanleiding

Een groot aantal vrachtwagens rijdt heden ten dage van en naar het bedrijventerrein ’t Chijnsgoed, gelegen tussen Maarheeze en Sterksel. Daar een goede ontsluiting voor het bedrijventerrein ontbreekt, veroorzaakt het zware verkeer overlast in de dorpskernen van Maarheeze en Sterksel. Door de ontwikkeling van het nabijgelegen Landbouw Ontwikkelgebied en een mogelijke toename van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein kan het verkeer in de beide dorpskernen in de toekomst nog drukker worden.  De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel vinden dat een onacceptabele ontwikkeling.

 

Gezamenlijk project

Ondersteund door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) zijn  gesprekken gestart met gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck, firma Reiling (namens  bedrijventerrein ’t Chijnsgoed) en de firma Van Asten Sterksel gevestigd in het LOG Chijnsgoed. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot het gezamenlijke project ‘Samen mee naar de A-Twee?’.  De partijen gaan een gezamenlijk voorstel maken voor een adequate ontsluiting van het verkeer van het bedrijventerrein en het LOG. Dat voorstel zal worden aangeboden aan de gemeenteraden van Heeze-Leende  en Cranendonck. Voor inbreng van benodigde domeinkennis maakt de projectgroep gebruik van kennis van KNHM, gemeenten en provincie Noord-Brabant.

Lees ook het artikel in ed06.10.20212

 

Laatst aangepast op zondag, 07 oktober 2012 16:11