Home > Nieuws > Ontwikkeling Sportvisie; een uniek project in Heeze-Leende
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Ontwikkeling Sportvisie; een uniek project in Heeze-Leende

 
 
Ontwikkeling Sportvisie; een uniek project in Heeze-Leende
 
Geschreven door Redactie   
vrijdag, 13 april 2012 14:38


Persbericht Heeze-Leende, 12 april 2012

De gemeenteraad van Heeze-Leende gaat op maandag 16 april een besluit nemen over de Sportvisie. Deze visie is ontwikkeld door een burgerinitiatief dat de gemeente Heeze-Leende van begin af aan heeft ondersteund. Het blijkt een zeer uniek project te zijn omdat een sportvisie compleet door burgerinitiatief is opgezet. Dit is in den lande niet eerder vertoond. “Als gemeente hebben we deze mogelijkheid met beide handen aangegrepen en ook goed ondersteund. Dit bewijst maar weer eens dat binnen de gemeente Heeze-Leende mensen met pit wonen!”, aldus wethouder Van Bree.

Uniek in Nederland

De manier waarop in Heeze-Leende de nu voorliggende Sportvisie tot stand is gekomen, is uniek in Nederland. Het is een burgerinitiatief dat in de lokale samenleving is ontstaan én ontwikkeld. Er is aan de voorkant van het proces een gemeentelijk kader vastgesteld, waarmee het speelveld is bepaald waarbinnen de werkgroep moest opereren. Daarbij is bewust gekozen voor een kader dat veel ruimte biedt voor creativiteit, uitgaat van mogelijkheden (in plaats van beperkingen) en de werkgroep meer dan voldoende ruimte zou geven voor eigen invulling. De ambtelijke organisatie heeft kennis, informatie en faciliteiten beschikbaar gesteld en was op afroep beschikbaar voor de werkgroep, maar de werkgroep heeft het proces en de inhoud van de sportvisie ingevuld. De afgelopen periode is hard gewerkt om niet alleen een Sportvisie te realiseren, maar ook om draagvlak te ontwikkelen en verbindingen tussen de verenigingen, gemeente en maatschappelijk middenveld tot stand te brengen. Niet voor niets heeft de Sportvisie dan ook als thema ‘Sport verbindt !’ meegekregen.

Met name het draagvlak was een belangrijk criterium. Gebleken is dat het draagvlak erg groot is. Meer dan 4000 (georganiseerde) sporters met hun verenigingen, staan achter de opgestelde sportvisie. ‘Enthousiasme, bereidheid tot samenwerking en een gezonde portie ambitie waren de ingrediënten om te komen tot de sportvisie Heeze-Leende’, aldus Monique Poell van bureau 9advies. Het bureau dat de werkgroep ondersteunde.

Inhoud sportvisie

De Sportvisie is langs een vijftal thema’s uitgewerkt: sportaanbod, sportpromotie, sport en financiën,

sportaccommodaties en organisatie. Met alle partijen (sportverenigingen, maatschappelijk middenveld en gemeente) streeft de gemeenschap van Heeze-Leende na dat sport zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Naast de algemene maatschappelijke effecten die met sporten worden nagestreefd, zet de Sportvisie voor de komende jaren specifiek in op de volgende doelstellingen:

  • Verhogen sportparticipatie met name voor de doelgroepen jeugd en ouderen boven de 50 jaar.
  • Het bevorderen van ‘sport-inclusief’ denken, dat wil zeggen sport verbinden aan andere beleidsthema’s zoals onderwijs, welzijn en ruimtelijke ordening.
  • Het versterken van de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en in combinatie met andere maatschappelijke sectoren, voor de uitvoering van de sportvisie.
  • Inzetten op breedtesport, waarbij versterking van krimpsporten noodzakelijk kan zijn om een zo breed mogelijk sportaanbod te behouden.

De werkgroep heeft ook een uitvoeringsprogramma opgesteld en het initiatief genomen om een sportraad op te richten waarmee de continuïteit voor de inzet op het uitvoeringsprogramma vanuit de verenigingen is gewaarborgd. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel ontvangt deze sportraad  vanuit de gemeente jaarlijks een budget om hun taken te kunnen uitvoeren.

Schouder aan schouder bereiken we meer

Heeze-Leende een gemeenschap met pit, waar burgers zelf de schouders er onder zetten en samen met de gemeente veel bereiken. Naast de totstandkoming van de sportvisie zijn er genoeg voorbeelden in de gemeenschap van Heeze-Leende te vinden waar schouder aan schouder veel is bereikt, zoals het Integrale Dorpsontwikkelingsplan Sterksel, het Integrale Dorpsontwikkelingsplan Leenderstrijp, de voorbereidingen voor de aanleg van een coöperatief glasvezelnetwerk in Heeze, Leende en Sterksel en de Brabantsedag in Heeze.

Laatst aangepast op vrijdag, 13 april 2012 14:49