Home > Nieuws > Beste Dorpsgenoten,
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Beste Dorpsgenoten,

 
 
Beste Dorpsgenoten,
 
Geschreven door Bestuur dorpshuis Valentijn   
donderdag, 30 december 2021 23:03

0ok dit jaar kan de traditionele nieuwjaarsreceptie in Dorpshuis Valentijn niet doorgaan. Dat is erg jammer maar gezien de huidige situatie rondom Covid wel begrijpelijk.

In 2021 hebben we ons regelmatig moeten aanpassen aan de steeds wisselende omstandigheden. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers zijn we er in geslaagd om, naast veel afgelastingen, toch de nodige activiteiten in het Dorpshuis te laten doorgaan.
Het Eetpunt kon, na een tijd van rond brengen, weer in het Dorpshuis samen komen, jeugdvakantiewerk werd ondanks de stroomstoring een groot succes en het verenigingsleven is weer langzaam aan op gang gekomen, na een periode van volledige sluiting.

Door de onzekere situatie hebben we nog geen nieuwe beheerder aangetrokken en bijna alles met vrijwilligers voor elkaar gekregen. De financiële basis van het Dorpshuis is daardoor gezond gebleven.

Heel belangrijk dit jaar was de opening van de Huiskamer. Hiermee is een eerste deel van het actieplan voor een toekomstbestendig dorpshuis gerealiseerd en is een ontmoetingspunt tot stand gekomen waar in het najaar veel gebruik van is gemaakt.

We hebben natuurlijk niet alles kunnen realiseren maar we starten voor 2022 vol goede moed. De plannen om het Dorpshuis te moderniseren krijgen wat meer vorm, we zijn voornemens om ook weer beroepskrachten aan te stellen en daarna kunnen we verder met het oppakken van het actieplan.

Kortom we zien ondanks de huidige tijdelijke sluiting, vanwege Covid, de toekomst nog vol vertrouwen tegemoet.
Wel hebben we hierbij dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden om deze plannen tot uitvoer te brengen.
Mocht je met ons het dorpshuis voor de toekomst tot een succes willen maken, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Dorpshuis Valentijn is zeker tot 15 januari 2022 gesloten. We wensen jullie een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2022 en hopen jullie spoedig weer te begroeten in ons Dorpshuis.

 

Bestuur Stichting Dorpshuis Valentijn.
Wim Camp, Wim van de Voort, Hetty Beenders