Home > Nieuws > DroomBoom draagt bij aan leefbaarheid in Sterksel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

DroomBoom draagt bij aan leefbaarheid in Sterksel

 
 
DroomBoom draagt bij aan leefbaarheid in Sterksel
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
zondag, 22 mei 2011 09:42

Op zaterdag 21 mei hebben ‘Hare Majesteit De Koningin’ en Burgemeester Paul Verhoeven samen het kleinschalige Kinderdagverblijf ‘De DroomBoom’ van Floortje van de Boomen geopend.

Na aankomst van Burgemeester Verhoeven arriveerde Hare Majesteit onder een stralend zonnetje in een open sportauto. Voor zover bekend was het de eerste keer dat Hare Majesteit officieel Sterkselse grond betrad. Zij was opvallend goed geïnformeerd over het initiatief van Floortje en de perikelen rond de totstandkoming van De DroomBoom. Na de officiële opening nam zij ruimschoots de tijd om in gesprek te gaan met het gewone volk, dat uiteraard in groten getale was toegestroomd en zich in een ongedwongen sfeer uitstekend vermaakte. 

Tijdens zijn toespraak ging Burgemeester Verhoeven in op de rede van Hare Majesteit. Het was al weer zes jaar geleden dat hij, destijds als burgemeester van Ameland, bijna een half uur met de Koningin gesproken had over de problematiek rond de Waddeneilanden. Hij constateerde dat Hare Majesteit nauwelijks was veranderd. Tijdens zijn toespraak memoreerde hij aan het bezoek van de Commissaris van de Koning van vorige maand, die kwam kijken wat er in Sterksel met de IDOPgelden aan leefbaarheid is gedaan. Als je ziet wat er in Sterksel allemaal gebeurt kun je je afvragen: ‘Hoezo leefbaarheid onder druk?’ Hoe komt dat nou? Dat ligt volgens Burgemeester Verhoeven aan de mentaliteit van de Sterkselse mensen: ‘Als we iets willen, dan gaan we ervoor. Ook als daarvoor een bestemmingsplan moet worden gewijzigd’. En over leefbaarheid gesproken: ‘De DroomBoom draagt bij aan de leefbaarheid in Sterksel,’ aldus Burgemeester Verhoeven. ‘De kinderen zijn hier in vertrouwde en goede handen.’

Het officiële gedeelte werd besloten met het lied Leef, Durf, Droom van Gerard Joling.    

Klik HIER voor meer informatie over De DroomBoom


TOESPRAAK VAN 'HARE MAJESTEIT' (volledige tekst) 

Lieve Floortje, Edelachtbare, inwoners van Sterksel, Heeze en Leende, Landgenoten,

Wij, Beatrix, Wilhelmina, Armgard, bij de gratie God’s, Koningin der Nederlanden, prinses van Oranje Nassau, prinses van Lippe Biesterveld, Jonkvrouwe van Amsberg, Baronnes van de Boomen, Groothertogin van Oss enz enz enz willen u mede namens mijn familie en de Nederlandse regering, echter zonder gedoogsteun, van ganzerharte feliciteren met de realisatie van kinderdagverblijf de Droomboom.

Zorgzaamheid, betrokkenheid, geduld en doorzettingsvermogen vormen essenties van uw ‘ZIJN’.
Daar waar mijn roeping tot het koningschap pas rond mijn 7e levensjaar vorm kreeg,  bent u in de wieg gelegd voor het runnen van een kinderdagverblijf. Als baby suste u al andere baby’s die huilden. U was amper vier jaar toen u in uw sokbroeken, al likkend aan een mayonaise ijsje, met groot enthousiasme peuters en kleuters regeerde, structureerde en bijstond, geïnspireerd door de niet aflatende voorbeeldfunctie van uw moeder.

Middelmatigheid is u vreemd, in die zin kunt u zich meten aan mijn drang tot perfectionisme. Daar waar voor de een ’n eenvoudige opleiding volstaat voor het werken op een kindagverblijf, volgde u de studie aan de pabo, vervolgens de hbo pedagogiek en als slotakkoord remedial teaching  Dat zal het verschonen van een poepluier zeker ten goede komen. U legt voor u zelf de lat hoog en streeft in uw werk naar een hoge kwaliteit. Met een gerust hart zou ik mijn kleinkinderen aan u toevertrouwen.
Waarin een bescheiden jonge vrouw ambitieus kan zijn.

In ons land is het verkrijgen van een vergunning geen sinecure. Wij vormen hier nog sneller een kabinet dan dat er een vergunning kan worden afgegeven. U kocht tientallen meetlinten om samen met Jeroen er één te vinden waarmee het vereiste aantal millimeters behaald kon worden.
U lag maanden lang op de stoep van het gemeentehuis, u omarmde alle regels, u vertienvoudigde duizend formulieren, u documenteerde, archiveerde , debatteerde, intervenieerde en stuurde uiteindelijk uw moeder erop af.  Zij belde met de burgemeester. En u Burgemeester toonde zich een waarachtig bestuurder en pakte uw taak als burgervader daadkrachtig en voortvarend op. 
Tegen hen die beweren dat er in Nederland nog immer sprake is van een regeltjes en ambtenaren cultuur kan ik niet anders dan zeggen: De leugen regeert!
Waarin een geambtinaardiseerde overheid kracht kan tonen!

Waar staan wij als we voor de vraag gesteld worden: Wat ga je van je leven maken? Jij durfde die vraag onder ogen te zien. Jij had de moed je antwoord te formuleren en je droom te gaan leven. Ondanks de vele blokkades op uw weg, ondanks momenten van vrees en vertwijfeling vond u toch de kracht om trouw te blijven aan uw droomboom. Er is nog altijd moed voor nodig om sterk te blijven en tegenstand te trotseren.

Waarin een jonge vrouw grootsch kan zijn.

U ondervond niet alleen tegenstand. Het zat u bij tijden ronduit mee, zoals ook met de levering van de keuken. In de week van Pasen een keuken leveren was Godsonmogelijk, want deze week bestond slechts uit 4 werkdagen. Desondanks en desgevraagd was de leverancier toch bereid het onmogelijke te doen en in die week op 29 april de keuken te leveren. Edoch vervolgens moest u er begrip voor hebben dat wat beloofd was om te doen, geen doen was om te doen en in die zin in feite ondoenlijk. Dus voor u geen keuken op 29 april. De bevrijding van de levering der keuken werd gepland op Bevrijdingsdag: 5 mei. De vrachtwagen reed in vol ornaat voor op deze nationale feestdag. Twee krachtpatsers stapten uit om de keuken te plaatsen. De deuren der vrachtwagen ontsloten zich plechtig voor het grote moment. Daar was hij dan: Je keuken eh je keuken? Een wasbak en… en.. eh …Dat was het! Uiteindelijk haalde u zelf een keuken bij de IKEA waarvan de deurtjes helaas, echter, gegarandeerd, absoluut enz enz enz.

Waarvan een geduldige rustige jonge vrouw toch een tikkeltje opgewonden kan raken.

Dat er in Nederland als het er op aankomt nog altijd sprake is van grote saamhorigheid , solidariteit en verbondenheid hebben de onovertroffen bijdragen van uw vrienden en familie aan de verwezenlijking van de Droomboom helder gemaakt. U werd er op vele handen naar toegedragen. Al deze werkers hebben een lintje meer dan verdiend! Ik wil graag een warm applaus voor hen vragen.

Waarin een egocentrische samenleving Floor-gericht kan zijn!
 
Daar waar ik mij vleselijk verzet tegen voornemens van vele leden der Staten Generaal om de taken en verantwoordelijkheden van het koningshuis te degraderen tot het doorknippen van linten, kan ik bij de uitnodiging van vandaag niet anders dan spreken met de woorden van wijlen mijn moeder: “Wie ben ik dat ik dit doen mag”

Lieve Floor,
Hier sta jij, een lieve, krachtige, gevoelige, geduldige, inspirerende, warme, gedreven, oprechte en  mooie jonge vrouw en ondernemer.   Wij allen houden van je met heel ons hart.
Lieve Floor ik stel je op dit moment voor het maken van een grote keuze: Ga je de droomboom nu samen met de burgemeester en mij openen? 

(samen knippen van 't lint) Bij deze verklaren wij De Droomboom voor geopend

Lang leve De Droomboom HOERA HOERA HOERA

Nederland heeft vele volkszangers voortgebracht waaronder ook toppers. Waarin een klein land groot kan zijn. Een van hen heeft speciaal voor deze dag een lied voor Floortje geschreven. Ik wil u allen uitnodigen uit volle borst mee te zingen. Lieve Floortje speciaal voor jou: leef je droomDe foto's zijn van Hans Janssen 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 27 mei 2011 13:46