Home > Nieuws > Lopende zaken in het LOG
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Lopende zaken in het LOG

 
 
Lopende zaken in het LOG
 
Geschreven door redactie   
dinsdag, 05 april 2011 09:18
Landbouwontwikkelingsgebieden in Heeze-Leende

 

Drie van de vier door de gemeente Heeze-Leende aangevraagde verzoeken tot lopende zaken voor verplaatsingen van intensieve veehouderijen, zijn door Gedeputeerde Staten als lopende zaak aangemerkt.

 

De gemeente Heeze-Leende heeft in de zomer van 2010 bij de provincie Noord-Brabant voor vier initiatieven, verzoeken tot lopende zaken ingediend van verplaatsingen van intensieve veehouderijen (IV). Het ging hierbij om de volgende verplaatsingen:

  1. De heer Maas van de Julianastraat 25 in Leende naar landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Oosterikse Heide.
  2. De heer Swinkels van Broekstraat 28 in Mierlo naar LOG Oosterikse Heide. Deze verplaatsing is gekoppeld aan de sanering van twee IV-bedrijven in Leenderstrijp, waarvan de heer Swinkels de vergunnings- en ammoniakrechten heeft aangekocht.
  3. Van Asten Varkens Leende B.V. van de Heggerdijk 1 in Leenderstrijp naar LOG Chijnsgoed.
  4. Veho B.V. van de Pandijk 15 in Sterksel naar LOG Chijnsgoed.

 

Op dinsdag 29 maart 2011 heeft Gedeputeerde Staten besloten om de eerste drie hierboven genoemde initiatieven als lopende zaak aan te merken. De verplaatsing van het vierde bedrijf is afgewezen, omdat deze niet voldeed aan de door de provincie gestelde eisen. De ontwerp besluiten liggen voor geïnteresseerde 6 weken ter inzage. Ook de gemeente Heeze-Leende zal ze bestuderen.

Met dit besluit is de uitplaatsing van drie IV-bedrijven uit ongewenste plekken weer een stap dichterbij. Zo ligt het bedrijf van de heer Maas in de kom van Leende. De verplaatsing van zijn bedrijf betekent dan ook een directe verbetering van het woon- en leefklimaat in Leende.  

Door het indienen van de verzoeken tot lopende zaken, heeft de gemeente Heeze-Leende getracht om vele jaren durende trajecten tot verplaatsing ten uitvoer te kunnen brengen en hiermee de uitplaatsing uit ongewenste plekken te bewerkstelligen.

Inmiddels is de regelgeving door de provincie dusdanig aangepast (verordening Ruimte) dat, naast lopende zaken, nieuwvestiging niet meer mogelijk is.

 

Wel biedt de verordening Ruimte nog de mogelijkheid om in bepaalde delen van LOG’s bouwblokvergrotingen tot 2,5 hectare toe te staan. De provincie kan deze vergrotingen op verzoek van de gemeente afgeven. Deze uitbreidingen zijn, in tegenstelling tot de verplaatsingen, niet direct gekoppeld aan verplaatsingen van IV-bedrijven uit ongewenste plekken.

In de andere delen van LOG’s en in verwevingsgebied bedraagt de maximale bouwblokgrootte 1,5 ha, wat gezien wordt als maximale grootte van een familiebedrijf. In de publieke opinie wordt een familiebedrijf gezien als tegenhanger van de megastal.

 

Op dit moment is het niet duidelijk wat de effecten zijn van grote IV-bedrijven op de gezondheid van omwonenden. De Universiteit Utrecht, het NIVEL en het RIVM voeren hiernaar een onderzoek uit. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende heeft op 5 april 2011 besloten om nieuwe verzoeken tot bouwblokvergroting boven 1,5 hectare ten behoeve van IV-bedrijven pas in behandeling te nemen, nadat duidelijkheid bestaat over de effecten van intensieve veehouderijbedrijven op de gezondheid van omwonenden.

bron: heeze-leende.nl


Laatst aangepast op dinsdag, 05 april 2011 09:28