Home > Nieuws > Samen thuiskomen: thuishuis-initiatief in sterksel(?)
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Samen thuiskomen: thuishuis-initiatief in sterksel(?)

 
 
Samen thuiskomen: thuishuis-initiatief in sterksel(?)
 
Geschreven door Wim van Laarhoven   
dinsdag, 25 januari 2011 11:18

Het doel van het Thuishuisproject is: Het bieden van een woon- en leefklimaat aan alleenstaande ouderen, die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen, in de vorm van een Thuishuis, dat de eigen huiselijke situatie voor de ouderen zo dicht mogelijk benadert, waarbij de wensen en behoeften van de ouderen centraal staan evenals het behouden c.q bevorderen van hun zelfredzaamheid. Daarnaast zullen voor zelfstandig wonende ouderen, vanuit identieke visie en methodiek, Thuisbezoeken worden georganiseerd in de betreffende woonkern.

DOELGROEP
De doelgroep wordt gevormd door alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of die dreigen te vereenzamen. Mensen die onvoldoende zelf in staat zijn om emotioneel-, organisatorisch- en financieel hun alleen zijn of (dreigende) eenzaamheid te doorbreken c.q. hun eigen sociale netwerken te ontwikkelen.

UITGANGSPUNTEN
De belangrijkste uitgangspunten van het Thuishuisproject zijn:
> Het Thuishuisproject wordt gerund door vrijwilligers en de professionele zorgen dienstverleners zijn ondersteunend aan deze vrijwilligers;
> Vrijwilligers krijgen voordat zij aan het Thuishuisproject deelnemen een opleiding;
> In de ondersteuning en begeleiding die de vrijwilligers bieden, staan de wensen en behoeften van de ouderen centraal;
> De ondersteuning en begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk behouden c.q het bevorderen van de zelfredzaamheid van de ouderen;
> De ouderen bepalen of ze behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers;
> De behoefte aan privacy van de ouderen wordt gerespecteerd;
> Thuisbezoeken vinden voornamelijk plaats in de woonkern waar het Thuishuis is gesitueerd.
> Het Thuishuis is kleinschalig, er wonen circa 5 tot maximaal 7 ouderen;
> De bewoners van het Thuishuis spelen een sleutelrol in het kiezen van hun medebewoners;
> Het Thuishuis staat in de wijk/buurt waar de ouderen uit afkomstig zijn;
> Het Thuishuis voldoet aan de eisen van levensloopbestendig ouderenhuisvesting;
> Het Thuishuisproject is geïntegreerd en geworteld in de wijk/gemeenschap waar het staat, en maakt onderdeel uit van het netwerk wonen, zorg en welzijn.

Deze informatie hebben wij gevonden op www.thuishuisdeurne.nl. De Stichting Thuishuis Deurne heeft hiermee de landelijke primeur.

Op 25 januari meldde het ED in een artikel over het Thuishuis Deurne dat uit een haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat 45% van de 65-plussers in Deurne zich eenzaam tot zeer eenzaam voelt. Aanleiding tot een Thuishuis-initiatief in Sterksel (?).
Suggestie voor een locatie: zie bijgaande foto (Averbodeweg).

Onderaan dit artikel kunt u een Reactie plaatsen (gewoon doen....).

Dit fantastische Thuishuis-concept is bedacht door Jan Ruyten van 'Thuis in Welzijn'.

Laatst aangepast op woensdag, 26 januari 2011 14:00
 
 
 

Reacties 

 
 
#1 peter verleg 05-02-2011 11:57
Ik vind het een prachtig idee en wil graag nader kennismaken met de initiatiefnemer s. Een mooi antwoord op één van de meest onderschatte problemen in Nederland.