Home > Nieuws > Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Dorpswinkel
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Dorpswinkel

 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers Dorpswinkel
 
Geschreven door Jos Hendriksen   
maandag, 06 januari 2014 15:17

Zondag 5 januari jl. is de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Dorpswinkel gehouden in Dorpshuis Valentijn. De receptie werd redelijk tot goed bezocht door de vrijwilligers. Allereerst werden alle goede wensen uitgesproken voor alle betrokkenen van de coöperatie , met vooral een persoonlijk welzijn en een goede gezondheid.

In zijn terugblik op 2013 gaf voorzitter Jos Hendriksen aan dat dit afgelopen jaar nogal moeizaam is verlopen. Door ziekte van een aantal vaste krachten is een omvangrijk en extra beroep gedaan moeten worden op de vele vrijwilligers. Bijzondere waardering voor deze extra  inzet was dan ook terecht, met uiteraard gepaste dank voor de gebruikelijke werkzaamheden.

In financieel opzicht zijn de resultaten volgens Hendriksen minder florissant geweest. “In het jaar 2013 is de omzet nogal fors met zo’n € 50.000,- gedaald, terwijl landelijk bezien de resultaten in evenwicht zijn gebleven. Over 2012 moesten we ook reeds een teruggang met bescheiden verlies melden, maar voor 2013 ligt dit dus vele malen slechter. De verhouding baten en lasten staat nogal scheef. Hoewel het jaar nog niet definitief is afgesloten, kan nu al worden gesteld dat in de bedrijfsvoering sterk moet worden bezuinigd.” De voorzitter van de coöperatie meldt dat op het onderdeel lasten/uitgaven de nodige maatregelen worden genomen. Hij oordeelt dat dit nu niet het juiste moment is om hierover te spreken en nodigt iedereen uit voor de Algemene Ledenvergadering. Overigens, een direct gevaar voor het voortbestaan van de winkel is er (nog) niet, maar dit gaan zeker geen jaren zo doorgaan.

Jos vervolgt: “Om redenen van persoonlijke aard stop ik deze maand met mijn functie als bestuurslid  van de coöperatie. Ik heb mij exact 8 jaar als bestuurder ingezet, waarvan ik een aantal jaren als voorzitter heb gefunctioneerd. Gelet op de huidige situatie wens ik dit niet zien als: de handdoek in de ring gooien, maar tijd voor nieuwe gedachten en ideeën.”

Een formeel  moment van afscheid zal nog volgen, maar in een dankwoord roemt vice-voorzitter Aris Bruin in het bijzonder de betrokkenheid van Jos, zeker als een van de drijvende krachten, bij de voorbereidingen en uiteindelijk de realisering van de nieuwe winkel in september 2011.

Wim Bax is bereid bevonden om als kandidaat-bestuurder toe te treden.

Zoals gebruikelijk werd het glas geheven en was er tijd voor een gezellig samenzijn.

Laatst aangepast op maandag, 06 januari 2014 15:30