Home > Nieuws > Kempenhaeghe krijgt predicaat TopZorg OSAS (slaapapneu)
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Kempenhaeghe krijgt predicaat TopZorg OSAS (slaapapneu)

 
 
Kempenhaeghe krijgt predicaat TopZorg OSAS (slaapapneu)
 
Geschreven door Persbericht   
woensdag, 03 juli 2013 15:46

Expertisecentrum Kempenhaeghe krijgt van zorgverzekeraar Menzis het predicaat TopZorg voor de behandeling van OSAS (slaapapneu). Het predicaat geldt tot en met 2014. Meer nog dan in voorgaande edities van TopZorg ligt de nadruk op de wensen en eisen die patiënten stellen aan de zorg die ze krijgen. Bij de toekenning van TopZorg OSAS is daarom nauw samengewerkt met de Apneu Vereniging. Ziekenhuizen die niet voldoende waardering van patiënten krijgen, komen niet in aanmerking voor TopZorg.  

Wens van patiënt voorop

Bij het toekennen van TopZorg heeft Menzis naast criteria voor medische kwaliteit vooral de wensen van de patiënt als uitgangspunt genomen. Daarom is het voldoen aan de criteria van het onderzoeksrapport ‘De apneu keten in beeld’ van de Apneu Vereniging een belangrijk vereiste voor het verkrijgen van het TopZorg predicaat. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de wensen van de patiënt en vooraf afgestemd met vertegenwoordigers van de verenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen. 

Kempenhaeghe is één van de 24 zorgaanbieders (ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra) die van zorgverzekeraar Menzis het TopZorg predicaat krijgt voor de behandeling van OSAS (slaapapneu). 

TopZorg OSAS (slaapapneu)

Een slechte nachtrust heeft een grote impact op een mens en zijn functioneren in het dagelijks leven. Daarom is het van groot belang dat de patiënt met slaapapneu niet alleen bij een zorgaanbieder terecht kan met voldoende ervaring, maar dat deze ook de patiënt goed begeleidt. Zo vindt 50% van het slaaponderzoek thuis plaats; een vertrouwde omgeving in het eigen ritme van de patiënt. Daarnaast is er aandacht voor aanvullende behandelmogelijkheden zoals stoppen met roken en begeleiding door een OSAS-verpleegkundige.

Menzis TopZorg

Ziekenhuizen die voldoen aan het onderzoeksrapport van de Apneu Vereniging zijn door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over ondermeer toegangstijden, wachttijden, volume en de hoeveelheid slaaponderzoeken die thuis plaatsvinden. Ziekenhuizen die voldoen aan de extra wensen en eisen hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat het ziekenhuis verder kijkt dan de behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie.

In 2008 begon Menzis met TopZorg. Ziekenhuizen met een TopZorg-contract worden extra beloond. OSAS is één van de elf TopZorg behandelingen, naast amandelen, borstkanker, darmkanker, fysiotherapie, heupartrose, liesbreuk, meniscus, prostaatkanker, rughernia, en staar. In november maakt Menzis de nieuwe gunningen voor de bestaande TopZorg-behandeling van borstkanker, meniscus en staar bekend.

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe is een expertisecentrum en biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met epilepsie en/of slaapstoornissen en aan kinderen met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Deze aandoeningen kunnen tot ingewikkelde zorgvragen leiden waarvoor een op elkaar afgestemde inzet van meerdere disciplines nodig is. Rondom elke patiënt staat een team van verschillende professionals. Afhankelijk van de zorgvraag kan dit multidisciplinaire team bestaan uit een of meer medisch specialisten, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker, paramedici en een arbeids- of onderwijsdeskundige. Kempenhaeghe heeft (poli)klinieken in Heeze en Oosterhout. Daarnaast zijn er tien poliklinieken in Zuid-Oost Nederland. Kempenhaeghe werkt nauw samen met academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Voor meer informatie: http://www.kempenhaeghe.nl

Laatst aangepast op woensdag, 03 juli 2013 15:49