Home > Nieuws > ‘Veilig thuis in eigen huis’
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

‘Veilig thuis in eigen huis’

 
 
‘Veilig thuis in eigen huis’
 
Geschreven door persbericht gemeente   
donderdag, 18 april 2013 10:52

Persbericht                                                             Heeze-Leende, 18 april 2013

 

Informatieavond op 24 april a.s.

Pilot ‘Veilig thuis in eigen huis’

 

Gemeente Heeze-Leende, politie en Brandweer werken aan meer veiligheid achter de voordeur. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijf Innocom B.V. uit Leende. Het gaat hierbij om de doelgroep alleenstaande 55-plussers in de gemeente Heeze-Leende. Op woensdag 24 april vindt voor deze doelgroep een informatieavond plaats. Voor dit traject is een pilot gestart.

 

Veiligheidsenquête

Afgelopen december heeft de gemeente Heeze-Leende in samenwerking met het bedrijf Innocom B.V. uit Leende een schriftelijke veiligheidsenquête gehouden onder inwoners van de gemeente Heeze-Leende. Deze enquête werd gehouden in het kader van het project ‘Veilig thuis in eigen huis’ en heeft veel reacties opgeleverd. Het project heeft tot doel om te onderzoeken of de veiligheid en zelfredzaamheid ‘achter de voordeur’ verbeterd kan worden.

Juist mensen die alleen wonen, doen er goed aan wat extra aandacht aan veiligheid te besteden. Dat is een van de conclusies op basis van de uitkomsten. Die extra aandacht bestaat uit drie punten: altijd hulp kunnen vragen, snel hulp krijgen en een vangnet hebben op het moment hulp vragen niet (meer) mogelijk is.

 

Vijf maanden gratis apparatuur testen

Van de inwoners die de enquête hebben ingevuld heeft ongeveer de helft hun adresgegevens ingevuld. De overigen hebben anoniem gereageerd. Na een selectie zijn 95 personen geselecteerd en schriftelijk uitgenodigd voor de informatieavond op 24 april. Deze vindt plaats in het gemeentehuis Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze en begint om 19.00 uur.  De genodigden krijgen deze avond een demonstratie en een vrijblijvend advies. De mogelijkheid bestaat om vijf maanden gratis apparatuur uit te testen die het veiligheidsgevoel verhoogt door middel van een alarmeringssysteem. Bij degenen die zijn uitgenodigd wordt ervan uitgegaan dat zij het meeste baat kunnen hebben bij dit systeem. Tijdens deze testperiode zal Innocom een aantal vragen stellen. Na afloop van de proefperiode wordt bekeken hoe deze pilot verder wordt uitgewerkt, afhankelijk van de opmerkingen die de deelnemers hebben gegeven.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met afdeling Communicatie: tel. (040) 22 41 465 of met Innocom (Merel Vendrig), tel. (040) 20 62 933

Laatst aangepast op donderdag, 18 april 2013 10:53