Home > Nieuws > Jaarvergadering, Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A.
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Jaarvergadering, Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A.

 
 
Jaarvergadering, Coöperatie “Dorpswelzijn Sterksel” U.A.
 
Geschreven door Jos Vos   
woensdag, 17 april 2013 09:01

Aan alle leden,
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 april 2013 om 20.00 uur in Dorpshuis Valentijn. 

Agenda vergadering
1.   Opening
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 mei 2012
3.   Behandeling bestuursverslag 2012
4.   Financieel verslag* over 2012 door penningmeester Ton van der Togt
5.   Verslag financiële commissie 2012
Pauze
7.   Voorstel bestuur exploitatieresultaat
8.   Decharge bestuur voor het gevoerde beleid
9.   Benoeming financiële commissie boekjaar 2013
10. Bestuursverkiezing. Het bestuur hanteert een rooster van aftreden van 4 jaar.
      Voor 2013 zijn aftredend en herkiesbaar: Harma Hoekstra en Jos Vos.
      Tegenkandidaten kunnen op voordracht van minimaal acht leden schriftelijk 
      worden ingediend tot aanvang van de vergadering.
11.  Gang van zaken in de winkel en servicepunt en actiepunten 2013
       -     Brood 
       -     Groente en fruit
       -     Zuivel
       -     Optimaliseren financiële resultaten
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

Gezien alle ontwikkelingen rekenen wij op uw komst.

Namens het bestuur,
Jos Vos (secretaris)

* Vanaf 15 april ligt voor geïnteresseerden, op afspraak, het concept financieel jaarverslag ter inzage bij de penningmeester Ton van der Togt, Biesputten 3 te Sterksel, telefoon (040) 2260825.

Volg Sterksel ook via Twitter & Facebook 

Laatst aangepast op woensdag, 17 april 2013 09:03