Home > Dorpsraad > Maatschappelijk
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Werkgroep Maatschappelijk

 
 
 
woensdag, 01 februari 2012 14:56

Doelstelling (zoals geformuleerd in het IDOP, Integraal Dorps Ontwikkeling Plan)

Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen.

ZORG EN WELZIJN OP MAAT

Om dit tot uitvoering te brengen is de werkgroep Maatschappelijk als onderdeel van de dorpsraad opgericht. Onder deze werkgroep fungeren twee subgroepen:

1 Buurtcontactpersonen
De ca. 25 buurtcontactpersonen staan mensen laagdrempelig nabij op buurt of straatniveau. Samen zorgen ze ervoor dat vanuit oprechte belangstelling en een open blik naar het dorp, niemand uit het oog wordt verloren.

2 Zorgnetwerk Sterksel
Het “Zorgnetwerk Sterksel” (4 personen) heeft tot doel, waar nodig een brug te slaan tussen de Sterkselse mensen en professionele hulpverleners. Het zorgt er samen met de professionele zorgverleners voor dat de zorg in Sterksel voldoende ingevuld en geborgd blijft.

Professionele zorgverleners
De wijkverpleegkundige begeleidt mensen naar de diverse professionele instanties zo als WMO loket voor indicatiestelling of de verschillende zorg aanbieders. Inloopspreekuur in Dorpshuis Valentijn, iedere dinsdag van 14.00-15.00 uur.

Samen vormen zij hét sociale gezicht van Sterksel!


>>> Voor een overzicht van Zorg en Welzijn: klik HIER

 

 

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 18 december 2015 19:22