Home
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Virtueel Plein Sterksel

 
Virtueel Plein Sterksel
donderdag, 28 november 2013 12:13

Een interview met Bas Huysmans is er een met een makkelijke prater. Bas is sinds enkele maanden voorzitter van Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel, dus de hoogste tijd om hem aan u voor te stellen.

Bas is in 1964 in Eindhoven geboren. Op driejarige leeftijd verhuisde hij, samen met vader Rien, moeder Trudy, broer Kees en de zussen Hanne en Mieke, naar de Ten Brakeweg in Sterksel. 

Op 23 jarige leeftijd trouwde Bas met de uit Heeze afkomstige Wilhelmien Vertogen. Vertogen is een bekende naam in Heeze. De ouders van Wilhelmien kwamen uit gezinnen van 9 resp. 11 kinderen en bijna allemaal zijn ze in Heeze of de directe omgeving blijven wonen. Wilhelmien: ‘Ik heb bijna in iedere straat in Heeze familie.’ 

Na hun huwelijk verhuisde het echtpaar naar Veldhoven, Blerick, Best, nogmaals in Best en vervolgens naar Täby in Zweden, net boven Stockholm. De laatste verhuizing vanuit Best met inmiddels drie tienerzonen op de middelbare school: Kees, Hans en Ruud.    

De werkgever van Bas, Beamix, waarvan vader Rien tot zijn pensioen in 1993 directeur was, werd onderdeel van Heidelberg Cement, met het hoofdkantoor voor de mortel business in Zweden. (Mortel is een mengsel van cement, zand, ‘zout en peper’ en water om mee te metselen, tegelen, beton te storten enzovoorts.) Aan Bas werd gevraagd om daar directeur inkoop te worden. Omdat het antwoord na instemming van het hele gezin 'ja' was, volgde de verhuizing naar Zweden.

Vanuit Zweden werd het rondreizen voor de business in 23 landen. In 2008 werden de activiteiten overgenomen door Saint-Gobain-Weber, een grote multinational, werkzaam in 48 landen. Dit bedrijf wilde dat Bas, na twee jaar in Zweden te hebben gewoond, naar Frankrijk verhuisde om de inkoop te gaan regelen. Woonplaats: Parijs. De familie Huysmans was aan het wonen in een rustige omgeving gewend en verhuizen naar Parijs stond niet op hun wensenlijstje. Het werd: wonen in Zweden, een bureau in Parijs en vier dagen per week vliegen.
In 2010  ging de algemeen directeur van de groep in Nederland de leiding in Duistland overnemen. Voor deze vrijkomende functie was Bas in beeld. Het eerste anderhalf jaar werd het door de week Nederland en in het weekend Zweden.

Een rustige woonomgeving werd gekoesterd en toen moeder Trudy in 2011 naar een appartement in Eindhoven ging (vader Rien was vijf jaar eerder overleden) kwam het huis aan de Ten Brakeweg te koop. Bas: ‘Toen werd het simpel. We zouden wel gek zijn geweest als we het niet hadden gekocht.’ Aldus geschiedde. Kees en Ruud zijn mee terug naar Nederland gekomen. Hans woont in verband met studie in Zweden.

Hobby’s? ‘Voor de broodnodige rust moet ik bouwen en verbouwen; niet vergaderen, praten en dergelijke, maar met mijn handen werken. Ik doe dan ook zoveel mogelijk van de verbouwing zelf. Vroeger knapte ik een huis op en daarna gingen we weer naar een ander huis. Die animo is nu minder. Daarnaast  probeer ik af en toe te gaan golfen, maar de keren per jaar zijn op een hand te tellen. Ooit komt het er nog van.’
 
Wilt u wat vertellen over het vrijwilligerswerk dat u gedaan hebt en doet?
‘Ik ben grootgebracht met de gedachte dat je niet alleen moet profiteren van waar je woont en werkt, maar dat je moet bijdragen aan de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt.’

nvdr - De Sterkselnaren die Rien Huysmans hebben gekend zullen dit zeker beamen. Op Sterksel was Rien lector in de kerk, mede-redactielid van het parochieblad, penningmeester bij de KBO, voorzitter van de werkgroep voor ‘de winkel’ op Sterksel en tot aan zijn overlijden in 2007, voorzitter van de Coöperatie Dorpswelzijn Sterksel, die de winkel onder haar hoede heeft. Historisch is zijn uitspraak in zijn hoedanigheid als voorzitter van de werkgroep: ‘Als we op Sterksel een winkel willen, dan komt er een winkel!’    

‘In mijn werk heb ik altijd gekeken naar de business, de buurt. Voor de Hurk in Eindhoven, bij onze buren op industrieterreinen en bij brancheverenigingen probeer ik mijn steentje bij te dragen.

Op een zomermiddag in 2013 stapte Iris van Koetsveld  bij ons de ‘bouwplaats’ op met de melding dat mijn naam bovenaan op het lijstje stond van kandidaten voor de nieuwe dorpsraadvoorzitter. Nogal een verrassing, maar het past wel in mijn gedachtegang om iets voor het dorp in het algemeen belang te doen. Ik heb me laten verleiden om eens op de vergadering te komen luisteren naar wat de Dorpsraad doet. Ik was enorm onder de indruk en dat is de laatste maanden alleen maar toegenomen.  

Ik heb meteen aangegeven dat ik ‘geen tijd’ heb om allerlei vergaderingen bij te wonen. Ik heb namelijk een redelijk drukke fulltime baan, maar dat was geen probleem. De Dorpsraad vergaderde één keer per maand. De praktijk is, dat er nu haast elke week wel een dorpsraadactiviteit is. Het is enorm leuk om met al die verschillende projecten en meningen om te gaan en de harmonie te vinden. Bijkomend voordeel is dat Wilhelmien en ik in korte tijd heel veel mensen ontmoet hebben en dat maakt leven stuk aangenamer.’

Nu u toch aan het woord bent, is er iets dat u graag zou willen zeggen aan de inwoners van Sterksel,
een boodschap of zo?   
‘Ja. Na drie maanden Dorpsraad moet je vaststellen dat door een beperkte groep enorm veel werk wordt verzet. Er wordt hard en met veel enthousiasme gewerkt. Communicatie met de achterban is een belangrijk punt. We moeten laten weten wat we doen en er voor waken dat we té hard gaan. Het zou goed zijn dat de groepen die een rol spelen worden uitgebreid met nieuw bloed, met jeugdig enthousiasme en met een betere vertegenwoordiging uit de verschillende verenigingen en clubs. Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik om een oproep aan Sterkselnaren te doen zich spontaan  te melden voor een actieve rol in de Dorpsraad of in een van de werkgroepjes.’      

 

Laatst aangepast op dinsdag, 03 december 2013 19:35
 
donderdag, 16 mei 2013 15:51

Vele vrijwilligers zorgen in Sterksel voor  leefbaarheid in het dorp. Daarom heeft de redactie gedacht verder te gaan met in het zonnetje zetten van één van hen. Dit keer een goede bekende in het dorp: de altijd bescheiden stille kracht op de achtergrond: Wim Stolp.

Wim zijn kwaliteiten als drukker van het dorp komen meteen van pas: als ik vlak voor de afspraak Onderkant formulier de interviewvragen niet uit mijn printer krijg en opbel dat ik wat later kom, biedt Wim onmiddellijk aan om ze uit te printen als ik ze opstuur…

En zo beginnen we het gesprek aan de keukentafel.
Door Riemke Houtsma

Hoe kwam je ertoe vrijwilliger te worden?

Ik werd er voor gevraagd; als eerste werd ik gevraagd om lector te worden bij onze parochie. En ik werd gevraagd voor  missiewerk; ik had een oom als missionaris in Uganda en ik vond dat ik geen nee kon zeggen tegen dat verzoek. Vervolgens werd me gevraagd een podium mee te bouwen voor het Dorpshuis en zo rolde ik van het een in het ander.

Wim heeft een dagtaak aan al het vrijwilligerswerk!

Hij is vrijwilliger voor de Parochie, Dorpshuis, de Dorpswinkel, Oranjecomité en werkgroep Kerstverlichting.

Het is indrukwekkend welke taken Wim uitvoert

Parochie:

Wim legt uit dat er 105 vrijwilligers actief zijn in de parochie; er is een poetsgroep, koperpoetsgroep, tuinploeg voor kerk en pastorie, werkgroep kerkhof, -beplanting, lectoren , misdienaren  enz. Bij elk van de groepen springt Wim bij als hij gevraagd wordt.
Al deze zaken worden geregeld vanuit een bestuur waarin naast de pastoor en de pater vier mensen deelnemen. Wim is één van de mensen in dit bestuur. Samen met Marinus de Leeuw is Wim verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen.
Wim maakt het Parochieblad. Hij zorgt voor de inhoud. Gaat achter mensen aan voor het verkrijgen van de kopij. Het blad wordt door hem samengesteld en gedrukt op drie verschillende machines zodat het lekker opschiet. Die apparaten vindt Wim goedkoop op marktplaats.
Dan is er het missiecentrum waarvan Wim de penningmeester is en het diaconaal missiecentrum waar Wim secretaris is…
Voor het steunen van de missie is Wim actief bij het volgende:
Al 29 jaar wordt een Sponsortocht uitgezet. Dit jaar voor het laatst….de zondag na Pinksteren. Bij de tocht wordt een boekje uitgegeven met een wandel- en een fietstocht; die tocht zet Wim met een aantal mensen van te voren uit.
Elk jaar is er een huis aan huis kleding actie, en de kerstenveloppenactie.

Winkel:

Wim zit in de Kascommissie en doet  hand en spandiensten; zo heeft Wim de luifel voor de oude winkel gemaakt. Alle drukwerk van de winkel verzorgt Wim.

Dorpshuis:

Wim was 13 jaar lid van het dagelijks bestuur, maar is afgelopen jaar hiermee gestopt. Wel doet hij als vrijwilliger onderhoud aan het gebouw en technische dingen.

Oranje Comité:

Wim zit sinds 2005 in het bestuur om Koninginnedag en Sinterklaas te organiseren.

En dan is er nog de werkgroep kerstverlichting:
Wim heeft alle kerstverlichting in het dorp ontworpen en gemaakt!

Dorpsraad:

Ik ben lid van 2 werkgroepen, maatschappelijk en parkeren en ben bij de vergaderingen aanwezig. Maar ik ben meer een doe- mens dan vergadermens. Namens de parochie en de werkgroep maatschappij zit ik in de participatieraad van de WMO van de gemeente. Deze raad geeft advies aan de gemeente over het te voeren beleid en een voelende vinger in de samenleving!

Heb je speciale dingen moeten leren om vrijwilliger te zijn?

Ik ben nieuwsgierig en heb dus veel vragen en dan leer je hoe dingen in elkaar steken.
Wat je doet als vrijwilliger moet aansluiten bij wat je kunt;  ik had een technisch beroep en doe graag wat met die vaardigheden. Je wordt voor een probleem gesteld en dan kijk je naar wat de mogelijkheden zijn, zo leer je nieuwe dingen.

Het werken met de p.c. heb ik mezelf aangeleerd. Collega’s op mijn werk waren mijn vraagbaak. Zo was de eerste netwerkprinter aansluiten op de p.c. een hele opgaaf.

Ik ben van nature heel verlegen. Door alles wat van me gevraagd werd te doen in het openbaar, moest ik naar buiten treden. Ik doe het nog steeds niet graag, maar kan het wel.

Ik kies dat wat me ligt en wat ik kan. En ik kijk of het past binnen de prioriteiten die ik mezelf stel.

Wat geeft je het meeste voldoening in het vrijwilligerswerk?

Als iets lukt geeft dat voldoening: Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas al die kindergezichtjes zien,  de kerstverlichting zien hangen, het parochieblaadje wat er goed uitziet. Dan denk ik hé fijn dat ik er aan heb kunnen bijdragen.
Het geeft ook voldoening als andere mensen hun waardering uitspreken over wat je hebt gedaan.
En het geeft voldoening iets te doen voor je omgeving: je leeft niet alleen voor jezelf maar het is ook fijn goed te doen voor een ander.

Wat vind je het moeilijkste/ lastigste/vervelendste aan vrijwilligerswerk?

Als iets niet lukt zit ik op mezelf te foeteren; je wordt al wat ouder, wat ik vroeger kon lukt niet zomaar meer; dat merk ik aan mijn ogen en handen. Bij het werken met mensen moet je aan kunnen voelen wat er onderling speelt. En het is soms lastig als je niet op elkaar kunt rekenen.

Verandert het werk wel eens? En waardoor?

Natuurlijk verandert het ! Zoals het nu in de parochie toegaat is heel anders als toen ik erin kwam. En je gaat steeds andere taken doen. Hogere eisen van de overheid en samenleving maakt het ook zwaarder. Bvb. Nu moeten we bij alle activiteiten  Bedrijf Hulp Verleners hebben. Vrijwilligers worden daar eigenlijk toe verplicht.

Kun je wel eens op vakantie als je vrijwilliger bent?

Jazeker! Ik ben nog nooit op vakantie geweest! Maar het kan wel.

Zijn er pieken en rustige momenten?

Mijn  tijd zit redelijk vol; geen echte pieken, maar er is altijd wat te doen. Ik heb een agenda met afspraken  en de rest zit in mijn hoofd. We werken met draaiboeken, waardoor er rust ontstaat. En verder dient het werk zich aan en speel ik er op in. Wel heb ik een volgorde van prioriteit: de parochie komt eerst, dan de andere vrijwilligerstaken en dan privé personen die me vragen iets te doen. Ik zeg altijd maar: het komt zoals het komt

Heb je een “stem” inspraak als vrijwilliger in de organisaties waarvoor je actief bent?

Als je in een bestuur zit heb je een stem en verder doe ik wat me gevraagd wordt. Maar wanneer je een goed idee hebt en meedenkt heb je een stem.

Stel dat je iets zou mogen wensen t.a.v. je vrijwilligerswerk; wat zou dat dan zijn?

Het zou fijn zijn dat vrijwilligerswerk breder, door meer mensen werd gedragen; je ziet toch vaak dat het dezelfde mensen zijn die zich inzetten. Als je vrijwilligerswerk doet geeft dat een verplichting en dat schrikt af. Je moet al vroeg aanleren dat je verantwoordelijkheid draagt voor jezelf én je omgeving. Want dan merk je dat die bereidheid voldoening geeft en het prettig is gekend en erkend te worden.

Ik doe als vrijwilliger dingen die in het verlengde liggen van mijn vorige werk: technische toneelinstallaties maken. Daarin kwam mijn handigheid, en nieuwsgierigheid van pas. En ik durf wat aan, dat is in het nu ook belangrijk; hoe te fixen zodat het lukt? Het werken met deadlines en dat zien als uitdaging om het te laten lukken. Doorwerken tot het klaar is, dat doe ik eigenlijk nu nog…

 

Laatst aangepast op donderdag, 16 mei 2013 16:22
 
woensdag, 05 januari 2011 17:08

Zaalverhuur en informatie
Voor het huren van ruimten of andere informatie:

Dorpshuis Valentijn
Beheerder Piet Scheepers
Valentijn 3
6029 RJ STERKSEL
telefoon: 040 226 2721, privé 040 226 3423
email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

b.g.g.: mevr. José Beenders, telefoon: 040 226 3171

Laatst aangepast op woensdag, 05 januari 2011 17:11
 
dinsdag, 21 december 2010 15:18

Op 25 november jl. vond de jaarlijkse dorpsavond plaats.

De avond was anders van opzet als in voorgaande jaren, een voorproefje op de nieuwe koers die de dorpsraad komende jaren wil gaan varen. Iris van Koetsveld, de nieuwe voorzitter, leidde de avond in en gaf een korte toelichting op de doelstelling van de dorpsraad en op het gevoerde beleid. Ook introduceerde zij de 2 nieuwe (aspirant leden), Math Dassen en Mirjam Römers. Wethouder Wilma van de Rijt benadrukte in haar welkoms woord het belang van de Dorpsraad als gesprekspartner en als klankbord voor Sterksel.

Na deze beide inleidingen werd overgegaan tot het interactieve gedeelte van de avond. De verschillende IDOP- projectgroepen en werkgroepen gaven verspreid in de zaal middels informatie en/of presentaties inzicht in de stand van zaken, de voortgang en het verdere traject. Bezoekers konden zelf kiezen voor de onderwerpen die hen het meest aanspraken en hadden alle ruimte en tijd om vragen te stellen. Na de pauze werd het interactieve gedeelte kort geëvalueerd, opvallende vragen en reacties werden naar voren gebracht en zo mogelijk beantwoord.

Tot slot konden mensen hun vragen voorleggen aan de aanwezige wethouders. Er waren verschillende vragen over de fietspaden in en rond Sterksel en slechte en onveilige staat waarin zij verkeren. Wethouder van Bree adviseert om de klachten over fiets- en voetpaden bij de Dorpsraad te melden, deze kan ze vervolgens bundelen en onder de aandacht van de gemeente brengen.

Wanneer er op voet- of fietspaden tegels losliggen of andere gevaarlijke situaties worden aangetroffen kunnen deze rechtstreeks via de servicetelefoon van de gemeente worden gemeld: Tel.: 0900-2244422

Overige opmerkingen/vragen:
- Voor het fietspad aan de Pastoor Thijssenlaan, ter hoogte van de Sterkselse Aa/Biesputten wordt de mogelijkheid tot 
  verbreding over de sloot onderzocht.
- Door de wegversmalling, die in het nieuwe plan verbetering Beukenlaan is opgenomen, ontstaat een gevaarlijke situatie
  voor de fietsers.
-  Wanneer wordt de Pastoor Thijssenlaan tot aan het spoor 60 km weg?
-  Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskern weren.
-  Waar precies moeten klachten rondom stank- en verkeersoverlast worden gemeld?

Dit kan via: Milieuklachten Centrale van de Provincie: 073-6812821 Of met de GGD: Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid, tel: 0900-3686868, via email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. '; document.write( '' ); document.write( addy_text90479 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. Let wel: Je kunt alleen bellen op moment dat klacht zich voordoet, niet na afloop.

Tot slot gaf Ike Bomer van Kempenhaeghe aan, een commissieoverleg tussen Providentia en de dorpsraad te willen opstarten met als doel te zoeken naar kansen voor versterking van de dorpskernen.

Om 22:10 werd de avond, met een woord van dank voor ieders inbreng, door de voorzitter afgesloten. De dorpsavond “nieuwe stijl”leverde veel positieve reacties op, wij kijken als dorpsraad dan ook terug op een zeer geslaagde avond.

Laatst aangepast op dinsdag, 21 december 2010 17:00
 
maandag, 27 december 2010 16:39

Doelstelling (zoals geformuleerd in het IDOP, Integraal Dorps Ontwikkeling Plan)

Ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen.

ZORG EN WELZIJN OP MAAT

Om dit tot uitvoering te brengen is de werkgroep Maatschappelijk als onderdeel van de dorpsraad opgericht. Onder deze werkgroep fungeren twee subgroepen:

1 Buurtcontactpersonen
De ca. 25 buurtcontactpersonen staan mensen laagdrempelig nabij op buurt of straatniveau. Samen zorgen ze ervoor dat vanuit oprechte belangstelling en een open blik naar het dorp, niemand uit het oog wordt verloren.

2 Zorgnetwerk Sterksel
Het “Zorgnetwerk Sterksel” (4 personen) heeft tot doel, waar nodig een brug te slaan tussen de Sterkselse mensen en professionele hulpverleners. Het zorgt er samen met de professionele zorgverleners voor dat de zorg in Sterksel voldoende ingevuld en geborgd blijft.

Professionele zorgverleners
De wijkverpleegkundige begeleidt mensen naar de diverse professionele instanties zo als WMO loket voor indicatiestelling of de verschillende zorg aanbieders. Inloopspreekuur in Dorpshuis Valentijn, iedere dinsdag van 14.00-15.00 uur.

Samen vormen zij hét sociale gezicht van Sterksel!


>>> Voor een overzicht van Zorg en Welzijn: klik HIER

 

 

Laatst aangepast op vrijdag, 18 december 2015 20:31
 
pagina: Vorige12345678910Volgende

Pagina 1 van 14